dôležité články pre Vás

Viete ako sa zabezpečiť pre prípad straty príjmu?

niekedy si myslíme ,že naša finančná situácia je zložitá , veľa krát to môže byť omnoho horšie. Možná my dáte za pravdu ,že keď stratíme pravidelný príjem , naďalej musíme platiť rôzne poplaty, za byt nájomné, kúrenie , plyn , elektriku , vodu mnoho krát pôžičky alebo dokonca hypotéku.

Tým pádom sa naša situácia stáva naozaj krytická. Tento výpadok príjmu však mnoho krát môžeme čiastočnč alebo mnohokrát odvrátiť. A to vhodne vybratým poistením a za pomoci finančnej anylýzi aj rôznymi pripoisteniami.Preto musia byť v poistných zmluvách v provom rade zohľadnené naše potreby.

Spôsob uzatvorenia pripoisťení je však úplne jednoduchý. Urobí sa komplatná finančná analýza vašich finančných  potrieb . Musia sa všetky vaše výdavky zaznamenať a podľa toho sa zvolí vhodné pripoistenie,
Niekto kto má úvery alebo hypotekárne úvery musí ich mať zabezpečené keby sa nebodaj stalo nejaké nešťastie, nehoda , choroba, alebo aj choroba z trvalými následkami a dokonca invalidita.
Mnoho ľudí nemyslí na tú skutočnosť že úrazy alebo choroby môžu mať aj trvalé následky a poisťuje sa iba pre prípad smrti.
Oveľa horšia je situácia keď vám choroba alebo úraz nedovolí vykonávať zárobkovú činnosť
V tom prípade vám pomôže znova správne nastavené pripoistenie napr. trvalých následkov .
Veľmy dôležité a mnoho krát potrebné je pripoitenie denného odškodného. To znamená že keby sa vám napríklad stal úraz a nemôžete vykonávať zárobkovú činnosť sa vám budú vyplácať peniaze na každý deň a to sumou od 10 do 40 eur. Záleží ako máte nastavené pripoistenie.  To znamená že môžete dostať za 30 dní, od 300 do 1200 eur. A to by vám pomohlo pokryť čistočný výpadok vášho príjmu.
 Je to iba stručný prierez úrazového alebo životného poistenia. Ale vašu potrebu môžeme zistiť až po podrobnom vypracovaní analýzi vašich potrieb.
Po analýze vám vieme nastaviť vhodné poistenie z pripoisteniami.
A naďalej môžete kľudne spať.
Ubezpečujem vás že financie našich klientov zhodnocujeme a chránime.

 

zabezpečte svoje deti.

Asi všetci čo máme deti rozmýšľame nad tým ako im zabezpečiť štart do samostatného života.

veľmy osvedčeným spôsobom je uzatvorenie sporenia spojené aj zo životným poistením.

Vhodným výberom dosiahneme slušné zhodnotenie našich vložených financií .

je veľa možností a môžete začať sporiť už pri minimálnej sume 10 eur mesačne.

Vaše dieťa môžete chrániť pre prípad rizík

  • Trvalého telesného poškodenia následkom úrazu
  • Drobných úrazov
  • Hospitalizácie z dôvodu úrazu od 1. dňa pobytu v nemocnici
  • Denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
  • Smrti následkom úrazu


Analýza -- ale prečo?

aby sme mohli zistiť vaše potreby a ponúknúť Vám služby ktoré naozaj potrebujete, musí poznať všetky skutočnosti o vašich príjmoch, výdavkoch o vašich chorobách o vašich plánoch do budúcností a ako plánujete odchod do dôchodku.

čo musíme zohľadniť: vek, zamestnanie, príjmy, nemoci, alebo chorobi,čo by pre vás a vašu rodinu znamela strata príjmu,

výdavky: všetky platby ako napr, voda , elektrika, plyn, výdavky na potraviny ošatenie, doprava či už do zamestnania alebo na bežné potreby,výdavky na deti,finančné produkty , ako hypotekárny úver, rôzne pôžičky, či chodíte na dovolenky a rôzne iné výdavky. A na záver aby vám ostali aj nejaké finančné prostriedky.

potrebujeme vedieť či si sporíte na dôchodok a aký príjem chcete mať v dôchodku.

Ako zhodnocujete svoje peniaze ,aby  vám pomohli k dosiahnutiu vašich cielov,

Koľko finančných prostriedkov potrebujete mať k dispozícii na nečakané výdavky.

čo plánujete pre vaše deti, napr: štart do života, bývanie, školy.

 Preto dobré poistenie vznikne až po podrobnej analýze.

 Preto analýze venujeme  naozaj mimoriadnu pozornosť čo je iba vo váš prospekt.

ako chránite alebo chcete ochrániť váš majetok.