Kontakt

vaše poistenie     

Galaxia partner s.r.o.

Ladislav Nagy

Dolná mlynská 452/74, 94354 Svodín.
 adresa kancelárie: Hlavná 56

     94301 Štúrovo

 

Tel.: 0909108291

E-mail: nagyladi@azet.sk

IČO: 50705229

Kontaktujte nás